Polityka prywatności

1. Wstęp

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego jaguarro.pl, prowadzonego przez JGR GENERAL Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Walerego Sławka 5/16, 40-833 Katowice.
1.2. Administratorem danych osobowych Klientów jest JGR GENERAL Sp. z o.o., NIP: 6343025942, REGON: 52583617200000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001047159.
1.3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: coffeejaguarro@gmail.com oraz drogą pocztową na adres siedziby firmy.

2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień, obsługi skarg i reklamacji, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę.
2.2. W ramach składania zamówienia, zbierane są dane niezbędne do jego realizacji, takie jak imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące płatności.
2.3. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, dane osobowe mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz promocyjnych, w tym newslettera.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:
a) niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wyrażona zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z umową sprzedaży.
4.2. Dane osobowe wykorzystywane do celów marketingowych przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Klienta.

5. Prawa Klienta w zakresie danych osobowych

5.1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5.2. Klient ma prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
5.3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Klient ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.
5.4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

6.1. Administrator danych podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.
6.2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora.

7. Cookies i technologie śledzenia

7.1. Strona internetowa sklepu jaguarro.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz zbierania informacji statystycznych o ruchu na stronie.
7.2. Klient ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies w przeglądarce internetowej oraz ich usuwania.

8. Zmiany w polityce prywatności

8.1. Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom, o czym Klienci będą informowani poprzez publikację aktualnej wersji na stronie sklepu jaguarro.pl.

9. Kontakt

9.1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, Klienci mogą skontaktować się z Administratorem danych za pomocą adresu e-mail: coffeejaguarro@gmail.com lub drogą pocztową na adres siedziby firmy.

Współpracujemy i polecamy.