Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy jaguarro.pl prowadzony jest przez JGR GENERAL Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Walerego Sławka 5/16, 40-833 Katowice, NIP: 6343025942, REGON: 52583617200000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001047159, kapitał zakładowy: 6000 zł.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego jaguarro.pl oraz prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 3. Sklep jaguarro.pl prowadzi sprzedaż produktów, głównie kaw, w formie elektronicznej przez stronę internetową www.jaguarro.pl.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: joffeejaguarro@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: +48 507 837 275.
 1. Składanie zamówień w sklepie internetowym jaguarro.pl możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpływu.
 3. Klient składając zamówienie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości.
 4. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail na podany adres e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości lub w części, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie niezwłocznie po jego złożeniu.
 6. Sklep jaguarro.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta.
 1. Sklep internetowy jaguarro.pl umożliwia dokonywanie płatności za zamówione produkty w następujący sposób:
  • Płatność przez Autopay,
  • Płatność kartą kredytową lub debetową,
  • Płatność za pobraniem.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówione produkty w terminie wskazanym na stronie sklepu.
 4. Po otrzymaniu płatności, zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
 5. Sklep jaguarro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz wprowadzania promocji i obniżek cenowych.
 1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
 2. Koszt dostawy podany jest na stronie sklepu w trakcie składania zamówienia i zależy od wybranej formy dostawy oraz miejsca docelowego.
 3. Termin dostawy ustalany jest indywidualnie i zależy od dostępności produktu oraz miejsca docelowego.
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Procedura zwrotu została szczegółowo opisana w punkcie §6 Regulaminu.
 1. W przypadku otrzymania wadliwego towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu lub telefonicznie.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail sklepu.
 3. Towar należy zwrócić na adres sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszty zwrotu ponosi Klient.
 4. Po otrzymaniu zwróconego towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi koszt zakupu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu jaguarro.pl tj. 30.03.2024 r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Współpracujemy i polecamy.